Slamtömning och latrin


Slam från enskilda brunnar och slutna tankar

Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Brunnar (med WC) ska tömmas minst en gång per år, BDT-anläggning minst vartannat år. (BDT = Bad, Disk & Tvätt, exklusive WC)
Slutna tankar ska tömmas minst vart tredje år (budad tömning).
Kontakta kundservice (se kontaktuppgifter här till höger) för att ta reda på när din brunn/tank ska tömmas eller om du är i behov av tömning, oavsett om det är akut eller inte.

Vid behov av AKUT tömning utanför kontorstid kontakta vår slamentreprenör:
SUEZ på journummer 070-369 17 27

Gör plats för slamtömning

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung och behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen. Att dra slang upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften, behövs den dras längre debiteras extra slanglängd per meter enligt taxa.

Innan slambilen kommer

 

Taxa för slamtömning  Mora  Orsa  Älvdalen 

Kommunens Miljö- och hälsoskydd kan besluta om dispenser.
Blanketter för slamdispenser


Latrin från hushåll med torrtoalett

Det finns latrinkärl att köpa som inkluderar behandlingsavgift, som du sedan får återlämna till återvinningscentralen. Dessa kärl köpes på någon av våra återvinningscentraler i Mora, Orsa, Älvdalen, Särna eller Idre (se öppettider nedan).

latrinkärl Latrinkärl (bilden) volym 37 liter, höjd 430 mm, diameter 395 mm
Taxa för latrinkärl  Mora  Orsa  Älvdalen  

Öppettider
Återvinningscentraler  MoraOrsa, Älvdalen/Särna/Idre

Latrin kan även komposteras i godkänd behållare (kräver bl.a. tät botten för lakvatten), efter ansökan hos kommunens miljökontor. Blanketter för latrindispenser