Verksamhetsområden NODAVA

Verksamheterna VA och avfall i Mora, Orsa och Älvdalen kommuner har den 1 juli, 2010 samorienterats i ett nytt gemensamt bolag som fått namnet NODAVA AB - Norra Dalarna Vatten & Avfall.

Verksamhetsområden Vatten- och Avlopp

Vi ställs ständigt inför nya krav i vår verksamhet i form av nya regler, myndighetskrav och skatter. För en relativt liten kommun kan dessa krav vara svåra att leva upp till. Genom samarbete över kommungränserna skapar vi tillsammans en stabil grund för en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.

Verksamhetsområden avfall