Blanketter avfall, slam och latrin

Här hittar du blanketter för de ärenden som Nodava ansvarar för och de ärenden kommunerna ansvarar för. Du kan själv ladda ner och skriva ut blanketterna.

Gemensamma blanketter för alla kommuner

Förlängt hämtningsintervall för restavfall (pdf)

Gemensamma behållare med annan fastighet (pdf)

Gemensamma behållare med egen fastighet (pdf)

Hemkompostering av matavfall (pdf)

Uppehåll i hämtning av avfall och slam (pdf)

Särskilda blanketter Mora och Orsa 

Dessa ärenden handlägger miljökontoret som är gemensamt i Mora- och Orsa kommun:

Eget omhändertagande av latrin, slam eller urin (blankett på orsa.se)

Längre tömningsintervall för slam (blankett på orsa.se)

Särskilda blanketter Älvdalen

Eget omhändertagande av latrin eller urin (pdf)

Längre tömningsintervall för slam (pdf)